Schoolpastoraal

 

Onze pastorale werking op school is beter bekend als werkgroep 'Leven'.

De medewerkers van de werkgroep proberen op een aangename manier sfeer te brengen op de school, met een jaarlijks thema en tal van activiteiten.

Ook is er aandacht voor de verdrietige momenten in het leven: aanslagen, verlies van een geliefde,... en hoe we elkaar hierin kunnen steunen.


 

Hier alvast enkele van de activiteiten:

  •     pastoraal jaarthema, in 2018-2019: 'In vuur en vlam'
  •     feestelijk onthaal op de eerste schooldag
  •     startviering (met speciale aandacht voor onze nieuwe leerlingen)
  •     kerstbezinning voor de leerlingen en personeel
  •     mondiale dag (o.a. kennismaken met allerlei culturen)
  •     paasbezinning voor de leerlingen en personeel
  •     een tweedaagse bezinning voor de leerlingen van het 5de jaar
  •     dankviering (met speciale aandacht voor onze schoolverlaters)