Het 4de jaar herdenkt de Eerste Wereldoorlog

De afgelopen 2 weken bezochten de leerlingen van het 4de jaar met hun klasgroep verschillende herdenkingsplaatsen in de Westhoek en Noord-Frankrijk. Plaatsen die ons doen stilstaan bij hoe vreselijk oorlog is. Er was een bezoek aan de dodengang, de Yzertoren, kerkhoven,... 4 IB bereidde hun middageten in gamellen. Iedere groep bezocht verschillende plaatsen. Deze zullen ze aan elkaar voorstellen op woensdag 20 december. We kijken er alvast naar uit!