4. Samenwerking met de ouders

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met de ouders en daarom proberen wij de ouders in de mate van het mogelijke te betrekken bij de individuele onderwijsaanpak.
Ouders krijgen tips met betrekking tot de ondersteuning van hun kind in de thuissituatie.
Ouders worden betrokken bij de overgang naar een andere klas.
Ouderavonden en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om ouders in te lichten maar ook om ouders in contact te brengen met elkaar en de school.