3. Extra aandacht voor intake en onthaal op school

Inschrijving kan op basis van een vermoeden van een autismespectrumstoornis (er is geen formele diagnose nodig). Dan kan een leerling met OV3-type 1 of type basisaanbod bij ons terecht. De leerlingen met een diagnose ASS hebben een OV3-type 9 attest (advies CLB).

Inschrijvingen van leerlingen met een vermoeden of diagnose krijgen extra aandacht:

 • Inschrijving en rondleiding gebeurt door de interne begeleider ASS of iemand van het kernteam ASS.
 • We proberen een zicht te krijgen op de noden van de leerling en kijken welke specifieke begeleiding en aanpak er reeds is en kan geboden worden in de toekomst.
 • Extra aandacht bij de overstap naar Kouter Kortrijk om continuïteit van begeleiding te verzekeren:
  • info uitwisselen met de vorige school
  • bevraging ouders
  • rondleiding leerling
  • bevraging leerling
  • kennismakingsmoment vóór 1 september