Onze visie op onderwijs voor leerlingen met autismespectrumstoornissen

1. Autistisch denken is anders denken

Personen met een autismespectrumstoornis (of ASS) hebben kwalitatieve tekorten op 3 domeinen: communicatie, sociale omgang en stroef denkvermogen. Aan de basis van deze problemen ligt het autistisch denken. Mensen met ASS selecteren en verwerken de informatie die zij opnemen anders dan mensen zonder ASS. Zij hebben het moeilijk om rekening te houden met de context, zij richten zich op details. Dit anders denken leidt tot:

  • moeilijk samenvoegen van prikkels tot een zinvol geheel
  • zich richten op het letterlijk waarneembare
  • moeilijk vatten van betekenissen
  • problemen om zichzelf te verplaatsen in het standpunt van de ander
  • niet vlot verlopen van processen als plannen, organiseren en oplossen van problemen