Alternerende BeroepsOpleiding! 

Een jaartje extra... geen verloren jaar!

 

Volledige versie: Richtlijnen ABO

Of in 't kort:


Wat is een alternerende beroepsopleiding?
Een 1-jarige opleiding (van september tot eind juni), deels op school (2/5), deels in het bedrijf (3/5), die dienst doet als wachttijd voor de schoolverlaters.

    BeroepsGerichte Vorming (BGV): in functie van werkervaring
    Algemene en Sociale vorming (ASV): in functie van werkervaring

 

ABO: doelstellingen?

 • Opdoen van werkervaring over een lange periode.
 • Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt na de stageperiode. 
 • Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid,  bedrijfscultuur, enz...
 • De bedrijfswereld leren kennen.
 • KORTOM: De tewerkstellingskansen van jongeren uit het buitengewoon beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verhogen.

 

 


 

Hoe?


De cursist volgt 2 dagen per week les op school en doet werkervaring op in een bedrijf of dienst gedurende 3 dagen, met minimum 30 weken in het schooljaar, onder toezicht van een begeleider en een mentor.
De werkervaring is onbezoldigd.
Profiel van een ABO-leerling(e)?
De cursist...

 • wordt voorgedragen door de klassenraad,
 • kiest voor een begeleide overgang van school naar werk,
 • is jonger dan 21 jaar op 1 september,
 • is ingeschreven als werkzoekende bij de V.D.A.B.

 

Statuut van de cursist?


De cursist...

 • is administratief een regelmatige leerling.
 • blijft gedekt door de schoolverzekering.
 • behoudt zijn kinderbijslag en zijn/haar studietoelagen, indien hij/zij daar reeds recht op heeft.
 • heeft een gelijkstelling met wachttijd.
 • heeft na de wachttijd recht op werkloosheidsuitkering.

 


 

Taak van de school?

 • Organiseert de beroepsopleiding en stage op het niveau van de cursist.
 • Coördineert de opleiding.
 • Stelt het begeleidingsteam samen.
 • Vormt de brug tussen: cursist - bedrijf - ouders - diensten (V.D.A.B.-RVA-VF…).
 • De school werkt samen met ESF, die dit financieel ondersteunt. Na ABO ontvangt de cursist een motivatiepremie van 500 euro.

 

 

Taak van het werkervaringsbedrijf?

 • Biedt 1 jaar werkervaring, met reële definitieve tewerkstellingskansen, aan.
 • Zorgt voor welomschreven taken.
 • Stelt een mentor aan.
 • Zorgt voor regelmatig overleg tussen school, cursist en bedrijf.