Taak van de school?

  • Organiseert de beroepsopleiding en stage op het niveau van de cursist.
  • Coördineert de opleiding.
  • Stelt het begeleidingsteam samen.
  • Vormt de brug tussen: cursist - bedrijf - ouders - diensten (V.D.A.B.-RVA-VF…).
  • De school werkt samen met ESF, die dit financieel ondersteunt. Na ABO ontvangt de cursist een motivatiepremie van 500 euro.

 

 

Taak van het werkervaringsbedrijf?

  • Biedt 1 jaar werkervaring, met reële definitieve tewerkstellingskansen, aan.
  • Zorgt voor welomschreven taken.
  • Stelt een mentor aan.
  • Zorgt voor regelmatig overleg tussen school, cursist en bedrijf.