Hoe?


De cursist volgt 2 dagen per week les op school en doet werkervaring op in een bedrijf of dienst gedurende 3 dagen, met minimum 30 weken in het schooljaar, onder toezicht van een begeleider en een mentor.
De werkervaring is onbezoldigd.
Profiel van een ABO-leerling(e)?
De cursist...

  • wordt voorgedragen door de klassenraad,
  • kiest voor een begeleide overgang van school naar werk,
  • is jonger dan 21 jaar op 1 september,
  • is ingeschreven als werkzoekende bij de V.D.A.B.

 

Statuut van de cursist?


De cursist...

  • is administratief een regelmatige leerling.
  • blijft gedekt door de schoolverzekering.
  • behoudt zijn kinderbijslag en zijn/haar studietoelagen, indien hij/zij daar reeds recht op heeft.
  • heeft een gelijkstelling met wachttijd.
  • heeft na de wachttijd recht op werkloosheidsuitkering.