Alternerende BeroepsOpleiding! 

Een jaartje extra... geen verloren jaar!

 

Volledige versie: Richtlijnen ABO

Of in 't kort:


Wat is een alternerende beroepsopleiding?
Een 1-jarige opleiding (van september tot eind juni), deels op school (2/5), deels in het bedrijf (3/5), die dienst doet als wachttijd voor de schoolverlaters.

    BeroepsGerichte Vorming (BGV): in functie van werkervaring
    Algemene en Sociale vorming (ASV): in functie van werkervaring

 

ABO: doelstellingen?

  • Opdoen van werkervaring over een lange periode.
  • Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt na de stageperiode. 
  • Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid,  bedrijfscultuur, enz...
  • De bedrijfswereld leren kennen.
  • KORTOM: De tewerkstellingskansen van jongeren uit het buitengewoon beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verhogen.